Orari i Ligjeratave
E Martë Pas namazit të Akshamit Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjërata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Mërkurë Pas namazit të IkindisëHoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Ejte pas namzit të Akshamit Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Premte pas namzit të Xhumas Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Shtunë Pas namazit të Akshamit Drejtpërdrejtë Hoxhë Lulzim Perçuku , Libri “Tri Parimet Fundamentale” i shejh Muhammed Ibën AbdulUehhabit, rahimehullah.
205, 2014

Muaji Rexheb

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij […]


2006, 2014

Muaji Ramazan

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij (Allahu e ruajt)
www.al-rehaili.net
Çdo […]


1509, 2013

Përse nuk falesh?

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) […]


3105, 2014

Muaji Shaban

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij […]

2006, 2014

Muaji Ramazan

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij […]

Botimet e Fundite