Orari i Ligjeratave
E Martë pas namazit të Akshamit Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjërata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Mërkurë pas namazit të Ikindisë Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Ejte pas namzit të Akshamit Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Premte pas namazit të Xhumasë Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Shtune pas namazit të Jacisë

1612, 2014

Dy veti

Nga Jahja bin Kethiri (Allahu e mëshiroftë) përcillet të […]


1509, 2013

Përse nuk falesh?

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) […]


3105, 2014

Muaji Shaban

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij […]

Botimet e Fundite