Orari i Ligjeratave
E Hënë pas namazit të Jacis Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Martë pas namazit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjërata : (Akide Vasitije.Tefsir)
E Mërkurë pas namazit të Jacis Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim i gjuhës Arabe
E Ejte pas namzit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : Fikhu i lutjeve dhe dhikreve)
E Shtune prej orës 07:45 Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim i gjuhës Arabe
E Shtune pas namazit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : (Tefsir)
E Dielë prej orës 07:45 Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim i gjuhës Arabe
E Dielë pas namzit të Jacis Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim i gjuhës Arabe