31 01, 2017

Këshilla rreth disa mëkateve të mëdha

January 31st, 2017|Pasterti|

28 12, 2016

18. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

17. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

16. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

15. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

14. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

13. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

12. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

30 11, 2016

Thënie rreth namazit – Dr. Ahmet Hoxha

November 30th, 2016|Namaz|

Besimtarët të cilët i frikësohen Allahut dhe kujdesen për namazin e tyre, do ta trashëgojnë Firdeusin, që është xhenneti më i lartë dhe më i mirë.

[…]

1 11, 2016

11. KËSHILLA TË DOBISHME

November 1st, 2016|Pasterti|