Kuran dhe Tefsir

29 10, 2016

Thënie rreth Kuranit

October 29th, 2016|Kuran dhe Tefsir|

22 12, 2014

Shpjegimi i ajetit: “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek Ai?!” (El-Bekare, 28).

December 22nd, 2014|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

31 08, 2013

Shejh Bin Baz – Ta kesh një pjesë të caktuar për lexim të përditshëm nga Kurani

August 31st, 2013|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

18 12, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e gjashtë

December 18th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

17 12, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e pestë

December 17th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

8 12, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e katërt

December 8th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

3 12, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e tretë

December 3rd, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

29 11, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e dytë

November 29th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

27 11, 2012

Shpjegimi i sures El-Uâki'a – pjesa e parë

November 27th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|

18 08, 2012

Thesare nga Kurani

August 18th, 2012|Artikujt, Kuran dhe Tefsir|