20 06, 2014

Ramazani dhe pastërtia e zemrave dhe gjuhëve

June 20th, 2014|Agjerim, Artikujt, Fikh|

20 06, 2014

Përgatitja për Ramazan

June 20th, 2014|Agjerim, Artikujt, Fikh|

20 06, 2014

Muaji Ramazan

June 20th, 2014|Agjerim, Artikujt, Fikh|

2 07, 2013

Muaji Ramazan

July 2nd, 2013|Agjerim, Artikujt, Fikh|

20 07, 2012

Detyrat e muajit të ramazanit (pjesa e gjashtë)

July 20th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|

20 07, 2012

Detyrat e muajit të ramazanit (pjesa e pestë)

July 20th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|

18 07, 2012

Detyrat e muajit të ramazanit (pjesa e katërt)

July 18th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|

17 07, 2012

Detyrat e muajit të ramazanit (pjesa e tretë)

July 17th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|

14 07, 2012

Detyrat e muajit të ramazanit (pjesa e dytë)

July 14th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|

9 07, 2012

Muaji Ramazan

July 9th, 2012|Agjerim, Artikujt, Fikh|