8 11, 2012

Umeri dhe Guri i Zi – Thënie

November 8th, 2012|Artikujt, Fikh, Haxh, Thënie Selefësh|

26 03, 2012

Vlera e dhjetë ditëve të muajit të haxhit

March 26th, 2012|Artikujt, Fikh, Haxh|