29 10, 2016

Fjala e mirë ndaj prindërve

October 29th, 2016|Familje, Familje|

15 12, 2014

Mënyra e larjes nga xhunubllëku

December 15th, 2014|Fetua, Fikh, Pasterti|

9 06, 2014

Kompensimi i agjërimit të lënë pa arsye

June 9th, 2014|Agjerim, Fetua, Fikh|

9 06, 2014

Vonimi i kompensimit të agjërimit pa ndonjë arsye

June 9th, 2014|Agjerim, Fetua, Fikh|

8 04, 2013

Vendimi lidhur me marrjen e abdesit me ujë të përzier me klor

April 8th, 2013|Fetua, Fikh, Pasterti|

7 03, 2013

Namazi pas atij që e rruan mjekrën

March 7th, 2013|Fetua, Fikh, Namaz|

7 03, 2013

E ka braktisur mësimin përkundër dëshirës së nënës

March 7th, 2013|Fetua, Fikh, Shoqeri|

3 01, 2013

Urtësia e mes'hut mbi meste

January 3rd, 2013|Fetua, Fikh, Pasterti|

30 12, 2012

Mes'hu mbi mestet/çorapet e holla e të shqyera (me vrima)

December 30th, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

19 11, 2012

Vendimi i Islamit për avokatinë

November 19th, 2012|Fetua, Fikh, Shoqeri|