Pasterti

15 12, 2014

Mënyra e larjes nga xhunubllëku

December 15th, 2014|Fetua, Fikh, Pasterti|

8 04, 2013

Vendimi lidhur me marrjen e abdesit me ujë të përzier me klor

April 8th, 2013|Fetua, Fikh, Pasterti|

3 01, 2013

Urtësia e mes'hut mbi meste

January 3rd, 2013|Fetua, Fikh, Pasterti|

30 12, 2012

Mes'hu mbi mestet/çorapet e holla e të shqyera (me vrima)

December 30th, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

1 04, 2012

Aureti i mashkullit

April 1st, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

1 04, 2012

Fetua rreth pastërtisë-2

April 1st, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

31 03, 2012

Fetua rreth pastërtisë

March 31st, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

26 03, 2012

Zbathja e çorapeve (mesteve)

March 26th, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

25 03, 2012

Pas abdesit kujtohet se ka lënë një gjymtyrë pa larë. A ta përsërisë abdesin ?

March 25th, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|

25 03, 2012

Vesveset në pastërti, dhe pastërtia e ujit

March 25th, 2012|Fetua, Fikh, Pasterti|