9 06, 2014

Kompensimi i agjërimit të lënë pa arsye

June 9th, 2014|Agjerim, Fetua, Fikh|

9 06, 2014

Vonimi i kompensimit të agjërimit pa ndonjë arsye

June 9th, 2014|Agjerim, Fetua, Fikh|

25 07, 2012

Agjërimit i jepet përparësi ndaj punës

July 25th, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

2 04, 2012

Domethënia e agjërimit dhe vendimi për të

April 2nd, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

2 04, 2012

Vlerat dhe dobitë e agjërimit të Ramazanit

April 2nd, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

1 04, 2012

Nxjerrja (dhënia) e zekatul-fitrit pas namazit të Bajramit për atë që harron

April 1st, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

28 03, 2012

Ndëshkimi për atë që nuk agjëron

March 28th, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

28 03, 2012

Për kë obligohet agjërimi

March 28th, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

27 03, 2012

Prishja e agjërimit nga ata që punojnë punë të rënda

March 27th, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|

26 03, 2012

Të angazhuarit vetëm me adhurim gjatë Ramazanit

March 26th, 2012|Agjerim, Fetua, Fikh|