Haxh

23 10, 2012

Lutja ditën e Bajramit

October 23rd, 2012|Fetua, Fikh, Haxh|

19 10, 2012

Therja e kurbanit ditën e Arafatit (natën e Bajramit)

October 19th, 2012|Akide, Fetua, Haxh|

19 10, 2012

Ditët për therjen e kurbanit janë dita e Bajramit dhe tri ditët pas tij

October 19th, 2012|Fetua, Fikh, Haxh|

19 10, 2012

Krehja e flokëve për atë që dëshiron të ther kurban

October 19th, 2012|Fetua, Fikh, Haxh|

18 10, 2012

Thënia e tekbireve pas hyrjes së muajit Dhul Hixhe si dhe gjatë ditëve të Bajramit

October 18th, 2012|Fetua, Fikh, Haxh|

28 03, 2012

Kush dëshiron të ther kurban nuk i lejohet të marr prej qimeve apo thonjve të tij

March 28th, 2012|Fetua, Fikh, Haxh|