I riu Ibën Tejmijjeh

www.giftsofknowledge.wordpress.com   Ibën AbdulHadi, nxënës i shejkhul Islam Ibën Tejmijjes, ka shkruar: “Njëherë një shejkh nga Halebi erdhi në Damask, e po thoshte: “Kam dëgjuar që në këtë qytet është një djalë me emrin Ahmed,…

Lexo më shumë

Selman persi

Iben Kajim el Xheuzije Të zgjedhurit për shpëtim janë përgatitur për vrapim dhe këmbët e ngathëta, janë lidhur me pranga.[1] Furtuna të shumta kaluan mbi tokë dhe natyra ndryshoi, e mira u duk në horizont…

Lexo më shumë

Sprova e Imam Buhariut

(Përkthyer nga gjuha angleze: “Imam Bukhari - His Life and Works”) Kontrolloi: Lulzim Perçuku Afër fundit të jetës së tij, Buhariu vendosi të zhvendosej në Nejsabur. Atë kohë ai veçse ishte dijetar i madh. Të…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn