Si ta arrijmë përuljen në namaz?

Disa shkaqe që veprohen para se të hysh në namaz, të cilat të ndihmojnë në arritjen e përuljes në faljen e namazit: 1. Njohja e Allahut. Përmes saj ndriçohet zemra e mendja dhe përmirësohen gjymtyrët.…

Lexo më shumë

Ramazani dhe namazi

● Namazi është vepra më e madhe të cilës besimtari duhet t'i kushtojë rëndësi. ● Namazi ka pozitë madhështore në Islam. E sidomos në Ramazan, ne duhet ta përjetojmë dhe ta ndjejmë atë. ● Edhe…

Lexo më shumë

Ramazani dhe përmirësimi i vetës

● Nesfi i njeriut është i prirë për të këqija. Kjo është sprovë nga Allahu. ● Veprat e mira fshijnë veprat e këqija. Andaj nëse ne meditojmë rreth agjërimit, kuptojmë se ai na mundëson të…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn