Ramazani dhe namazi

● Namazi është vepra më e madhe të cilës besimtari duhet t'i kushtojë rëndësi. ● Namazi ka pozitë madhështore në Islam. E sidomos në Ramazan, ne duhet ta përjetojmë dhe ta ndjejmë atë. ● Edhe…

Lexo më shumë

Ramazani dhe përmirësimi i vetës

● Nesfi i njeriut është i prirë për të këqija. Kjo është sprovë nga Allahu. ● Veprat e mira fshijnë veprat e këqija. Andaj nëse ne meditojmë rreth agjërimit, kuptojmë se ai na mundëson të…

Lexo më shumë

Durimi dhe Ramazani

- Nëse do të të dojë Allahu, atëherë tregohu i durueshëm. - Nëse do që Allahu të të ndihmojë në çdo gjendje në të cilën je, atëherë tregohu i durueshëm. - Përgëzim i madh u…

Lexo më shumë

Përgatitja për Ramazan

Nga Xhabir bin Abdullah radijAllahu anhu përcillet të ketë thënë: “Kur të agjërosh, le të agjëroj se bashku me ty dëgjimi yt, shikimi yt dhe gjuha jote nga gënjeshtrat e mëkatet. Mos i bëj dëm…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn