Huaja

  Parathënie      Falënderojmë dhe lavdërojmë Allahun. Nga Ai ndihmë dhe falje kërkojmë dhe Atij i pendohemi. Kërkojmë mbrotje te Allahu nga të këqiat e shpirtërave dhe veprave tona. Atë që…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn