Shkaku i dytë: Hadithi i duhur është i njohur për dijetarin, mirëpo ai nuk ka besim në transmetuesin e tij, dhe e konsideron hadithin të jetë në kundërshtim me një argument më të fortë, kështu që ai kapet për atë që e beson si më të fortë.

Marrë nga: Mospajtimet në mesin e dijetarëve - Shkaqet e tyre dhe qëndrimi ynë ndaj tyre. Shejh Muhamed Ibën Salih El Uthejmin Këtu do ta marrim një shembull tjetër që i përfshin vetë sahabët, dhe…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn