Teprimi në lutje

Teprimi në lutje     Lutja me bidate e besëtytni. Lutja e ndaluar (kur njeriu e lut Allahun për ta bërë një mëkat, apo kundër vetes e familjes, apo për të vdekur, apo për t'iu…

Lexo më shumë

A ka kush që merr mësim?

Nga 'Ubejdullāh bin Mihsan El-Hatmij (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Kushdo prej jush që zgjohet i sigurt në sirb-in e tij, i shëndoshë në trupin e…

Lexo më shumë

Përse nuk falesh?

Nga 'Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: "Dëshmoj se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë: "Janë pesë namaze të cilat All-llahu i Lartësuar i ka…

Lexo më shumë

Tre sy të ndaluar për zjarrin

Nga Ebī Rejhāne (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Zjarri është i ndaluar për syrin që qanë nga frika prej Allahut, për syrin që rri zgjuar në…

Lexo më shumë

Vlera e ngushëllimit

Nga Muhamed bin 'Amr (radijAllahu anhu) përcillet se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Nuk ka besimtar që e ngushëllon vëllanë e tij me rastin e ndonjë fatkeqësie, veçse Allahu i Patëmetë do ta…

Lexo më shumë
  • 1
  • 2
Mbyll Menyn