Thënie rreth Kuranit

Thënie rreth Kuranit Shejkh bin Baz rahimehullah Allahu e zbriti Kuranin si shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes, si mëshirë dhe si lajm të mirë për muslimanët. Ai është shpjegues për çdo gjë, është udhëzim…

Lexo më shumë

Shpjegimi i ajetit: “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë e, në fund, do të ktheheni tek Ai?!” (El-Bekare, 28).

Shejh AbdulMuhsin El-Abbad (Allahu e ruajtë) Ajeti: “Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të vdisni, më pas do t’ju ringjallë…

Lexo më shumë

Thesare nga Kurani

Shejh AbdulMuhsin El-Abbad (Allahu e ruajt) Ajeti: “Nëse ju dyshoni në atë që ia kemi zbritur robit tonë (Muhamedit), atëherë hartoni një sure të ngjashme me atë që ia kemi shpallur atij! Thirrni në ndihmë…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn