Prej edukatës në të folur

Allahu i Lartësuar thotë: "Thuaju, robërve të Mi, që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtetë, djalli mbjell ngatërresa ndërmjet tyre. Vërtet, djalli është armik i hapët i njeriut. " (El-Isrā,…

Lexo më shumë

Cilësitë e shejtanit

Hytbe e mbajtur nga shejh AbdulMuhsin El-Kasim (Allahu e ruajt) Imam dhe hatib në xhaminë e Profetit në Medine Lavdërimi dhe falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Salati dhe selami qofshin për profetin tonë…

Lexo më shumë

Disa fjalë rreth muajit Rebi’ul-Evvel

Shejh: Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajli (Allahu e ruajt) www.al-rehaili.net Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdërimi dhe falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Salati dhe selami qofshin për profetin tonë Muhamedin, për…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn