Allahu nuk ka fëmijë dhe nuk është nevojtar për askënd

Është akuzë shumë e rëndë ndaj Allahut të besohet se Ai i krijuar njeriun ngaqë ka pasur nevojë për të. Si ka mundësi të jetë një zot ai i cili ka nevojë për dikë tjetër? Ky nuk është zot. Zoti është i vetëmjaftueshëm, i pavarur, nuk është nevojtar për askënd. Në këtë mënyrë u kundërpërgjigjemi të gjithë atyre që adhurojnë dikë tjetër përveç Allahut. (më tepër…)

Lexo më shumë

10 veprat me shpërblim rrjedhës

  • Dhjetor 22, 2017
  • Fikh

1. Të mësuarit ndaj të tjerëve e një dije (islame) përmes së cilës udhëzohen në rrugën e drejtë. Këtu kanë hise dijetarët, thirrësit, kontribuesit e botimeve të librave fetarë, ai që i shpërndan librat dhe…

Lexo më shumë

Fjala e mirë ndaj prindërve

Fjala e mirë ndaj prindërve Hoxhë Jeton Bozhlani Sjellja dhe edukata ndaj prindit duhet të jetë të veçanta. Por edhe fjalët, mënyra e të folurit dhe të biseduarit duhet të jenë të veçanta ndaj tyre.…

Lexo më shumë

Disa fjalë rreth muajit Rebi’ul-Evvel

Shejh: Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajli (Allahu e ruajtë) www.al-rehaili.net Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdërimi dhe falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Salati dhe selami qofshin për profetin tonë Muhamedin, për…

Lexo më shumë

Sqarim rreth Esharive

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://www.binbaz.org.sa/mat/4169 Pyetje: A janë Esharitë prej Ehlu Sunetit apo jo dhe a gjykojmë për ta se janë jobesimtarë për shkak të medh’hebit që e ndjekin? Përgjigje: Në shumicën…

Lexo më shumë

Gjykimi për Haxhxhaxh bin Jusufin

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://www.binbaz.org.sa/mat/4177 Pyetje: A është Haxhxhaxh bin Jusuf jobesimtar apo zullumqar? Përgjigje: Ai është mëkatar e zullumqar, mirëpo jo jobesimtar. Përktheu: Petrit Perçuku

Lexo më shumë

Kompensimi i agjërimit të lënë pa arsye

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1746.shtml Pyetje: Para pesë viteve nuk i kam agjëruar tri ditë të Ramazanit dhe më pas nuk i kam kompensuar. Me çfarë detyrohem tani? Përgjigje: Nëse mosagjërimi…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn