10 veprat me shpërblim rrjedhës

  • Dhjetor 22, 2017
  • Fikh

1. Të mësuarit ndaj të tjerëve e një dije (islame) përmes së cilës udhëzohen në rrugën e drejtë. Këtu kanë hise dijetarët, thirrësit, kontribuesit e botimeve të librave fetarë, ai që i shpërndan librat dhe…

Lexo më shumë

Fjala e mirë ndaj prindërve

Fjala e mirë ndaj prindërve Hoxhë Jeton Bozhlani Sjellja dhe edukata ndaj prindit duhet të jetë të veçanta. Por edhe fjalët, mënyra e të folurit dhe të biseduarit duhet të jenë të veçanta ndaj tyre.…

Lexo më shumë

Kompensimi i agjërimit të lënë pa arsye

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1746.shtml Pyetje: Para pesë viteve nuk i kam agjëruar tri ditë të Ramazanit dhe më pas nuk i kam kompensuar. Me çfarë detyrohem tani? Përgjigje: Nëse mosagjërimi…

Lexo më shumë

Namazi pas atij që e rruan mjekrën

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://binbaz.org.sa/mat/4600 Pyetje: A bën të falet namazi pas atij që e rruan mjekrën? Përgjigje: Namazi pas tij është i saktë, sepse ai është mëkatar dhe jo jobesimtar. Sipas…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn