Kompensimi i agjërimit të lënë pa arsye

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1746.shtml Pyetje: Para pesë viteve nuk i kam agjëruar tri ditë të Ramazanit dhe më pas nuk i kam kompensuar. Me çfarë detyrohem tani? Përgjigje: Nëse mosagjërimi…

Lexo më shumë

Agjërimit i jepet përparësi ndaj punës

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://binbaz.org.sa/mat/13354 Pyetje: Unë e agjëroj Ramazanin në vendin ku jetoj, falënderimi qoftë për Allahun, mirëpo për shkak të punëve të shumta dhe vështirësive gjatë kryerjes së tyre, përballem…

Lexo më shumë

Ndëshkimi për atë që nuk agjëron

Shejh: Muhamed Nasirud-din El Albani (Allahu e mëshiroftë) "Silsiletul-ehadithis-sahihah" – hadithi nr. 3951 Transmeton Nesaiu në "Es-Sunen El Kubra" – me tekst të shkurtuar – (2/4/246/3286), Ibën Huzejmeh në "Sahihun" e vet (3/237/1986) dhe prej…

Lexo më shumë

Për kë obligohet agjërimi

1) Është pyetur dijetari i ndershëm Muhamed Es Salih El Uthejmini, Allahu e mëshiroftë[2]: Për kë obligohet agjërimi? Ai u përgjigj: Ta kryejë agjërimin e ka obligim çdo mysliman i cili është në moshën madhore,…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn