Urtësia e mes'hut mbi meste

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) www.ibnothaimeen.com Pyetje: Cila është urtësia e mes'hut mbi meste? Përgjigje: Urtësia e mes'hut mbi meste qëndron tek fakti se ky mes'h e zëvendëson larjen e këmbëve. Kjo…

Lexo më shumë

Aureti i mashkullit

Komisioni i përhershëm për kërkime dhe fetua Fetuaja nr. (2252): Pyetje: A është kofsha (e mashkullit) auret (pjesë e turpshme që duhet të mbulohet)? Përgjigje: Pjesa më e madhe e fukahave janë të mendimit se…

Lexo më shumë

Fetua rreth pastërtisë-2

Komisioni i Përhershëm për studime dhe fetva 1) Pyetje: Cili është vendimi Islam për atë i cili për të zënë namazin (në kohë apo me xhemat), gjatë abdesit i lanë gjymtyrët vetëm nga një herë,…

Lexo më shumë

Fetua rreth pastërtisë

Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva 1. Pyetje: Cili është vendimi i Islamit në lidhje me heqjen e qimeve në mes të vetullave? Përgjigje: Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allllahut të…

Lexo më shumë
  • 1
  • 2
Mbyll Menyn