Vendimi i Islamit për avokatinë

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://binbaz.org.sa/mat/13010 Pyetje: Në mesin e myslimanëve ka që e ushtrojnë avokatinë dhe ndodh që ndonjëri prej tyre ta mbrojë personin që nuk ka të drejtë, duke e ditur…

Lexo më shumë

Lëshimi i mjekrës është obligim

  Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://binbaz.org.sa/mat/1697 Pyetje: "A konsiderohet lëshimi i mjekrës prej gjërave që patjetër duhet të gjenden tek myslimani?" Përgjigje: Myslimani e ka për detyrë të ketë mjekër, ta lëshojë…

Lexo më shumë

Rreth abajës, xhilbabit dhe himarit

Fetuaja nr.21352 Komisioni i përhershëm për hulumtime akademike dhe fetua: Bekër Ebu Zejd Salih el Feuzan Abdullah Ibën Gudejjan AbdulAziz Ibën Abdullah Alu Shejh Pyetja: Kohëve të fundit është popullarizuar një lloj i abaja-së (një…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn