31 01, 2017

Këshilla rreth disa mëkateve të mëdha

January 31st, 2017|Pasterti|

28 12, 2016

18. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

17. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

16. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

15. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

14. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

13. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

28 12, 2016

12. KËSHILLA TË DOBISHME

December 28th, 2016|Pasterti|

1 11, 2016

11. KËSHILLA TË DOBISHME

November 1st, 2016|Pasterti|

31 10, 2016

10. KËSHILLA TË DOBISHME

October 31st, 2016|Pasterti|