Ligjeratat e fundit

Postimet e fundit

Tema të ndryshme

Muaji Shaban

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij (Allahu e ruajt) www.al-rehaili.net Çdo lavdërim dhe falënderim i përket Allahut. Salatet dhe selamet i dërgojmë për robin dhe

Lexo më shumë »

Zekati i fitrit

● Zekatin e fitrit Allahu e ka bërë obligim -si pastrim për agjëruesin prej gabimeve, lëshimeve, fjalëve të ulëta, ndonjë mëkati, -dhe ushqim për të

Lexo më shumë »

Orari i Ligjeratave

 Dita Koha HoxhaMësimi
 E MartëPas jacisëLulzim PerçukuLigjërata: Akide Uasitije
 E EnjëtePas jacisëLulzim PerçukuLigjerata: Fikhu i lutjeve dhe dhikreve
 E ShtunePas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Akide, Kur’an
 E ShtunePas jacisëLulzim PerçukuLigjerata: Tefsir
 E DielëPas SabahutPetrit PerçukuGjuhë Arabe, Fikh, Akide, Kur’an
Mbyll Menyn